Kampen mot Lonena-prosjektet

  • PLANOMRÅDET: Planområdet er på ca. 336 daa, og omfattar Lona, Brekkeløypa og områda mellom Langheiane og Juvikstølen. I sør grensar området til Nordhordlandshallen/Idrettsparken. Store delar av eigedomen 185/284 er i gjeldande kommunedelplan for Knarvik og Alversund vist som byggeområde for bustad.
Bli abonnent og les videre

Strilen i éin månad for 1 krone.

Uavgrensa tilgang til alt innhald.

Utan bindingstid.

PRØV NO

Deretter kr 99,-/mnd. Utan bindingstid.