Her bør du ikkje bada

Måling viser at vasskvaliteten ikkje er heilt god.

  • FOTO: LASSE TUR
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til strilen.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til strilen.no
  • Bestill