Lappar og lappar på same hola

Her på Lindås har vegen lenge sett ut som eit lappeteppe. Men fylkesdirektøren kan ikkje lova ny asfalt.

  • IKKJE PRIORITERT: Vegstrekninga er ifølgje fylkesdirektør samferdsel Håkon Rasmusen ikkje sett opp som prioritert vegstrekning for asfaltering i 2017. FOTO: Ketil Tjore
  • Digital

  • Kun kr 50,- ut juli månad.
  • Ubegrensa tilgang til strilen.no
  • Bestill
  • Papiravis + Digital

  • Kun kr 100,- ut juli månad.
  • Papiravisa + ubegrensa digital tilgang til strilen.no
  • Bestill