Lindås-elevane best i avislesing

7A ved Lindås barneskule vann «Vis med avis»-konkurransen med Strilen.

  • VANN KONKURRANSEN: Klassen til Yngvill Medaas Skogen var best i kunnskapskonkurransen mellom dei som var med i Strilen si avisveke. Framme frå venstre Marcus Natås, Kirstin Krossøy, Silje Løvoll, Vanja Lauvås, Sandra Sleire, Nicoline Bauge Fjellsbø og Emilie Jacobsen Bergetun. Bak frå venstre Yngvill Medaas Skogen, Achmed Mansor, Emma Sofie Risøy, Sigrid Skårnes Håland, Solveig-Iren Ellingsen og Krister Natås. (Nokre elevar var sjuke den dagen Strilen var innom). FOTO: KETIL TJORE
Bli abonnent og les videre

Strilen i éin månad for 1 krone.

Uavgrensa tilgang til alt innhald.

Utan bindingstid.

PRØV NO

Deretter kr 99,-/mnd. Utan bindingstid.