Pilene peker nedover for Knarvik Lavpris AS i 2023-regnskapet