Gullår for RV Service AS. Marginen har ikke vært høyere på 13 år.