Inntektene til Eva Karin Klausen AS bare vokser, viser regnskapet