Det lysnet for Dale Avfall & Miljø AS i 2021, men i fjor ble det røde tall igjen