Pilene peker nedover for O-J Lunde Tømrer & Montør AS i 2023-regnskapet