Jubeltall for Romarheim Kran og Forskaling AS i 2022