Nordhordland Fiskeforedling AS: Etter voldsom vekst i inntektene i 2021, flatet det ut i fjor