Pilene har feil retning for Knarvik Lavpris AS, men marginen er fremdeles god