Manger Dagligvare AS havnet akkurat på riktig side av streken i 2023