Bratt fall i inntektene til Skipavika Næringspark AS. Sank med 35,2 prosent.