Fonnship AS: Etter voldsom vekst i inntektene i 2020, flatet det ut i fjor