Inntektene til Industrial Water Solutions AS bare vokser, viser regnskapet