Regnskapet avslører stadig økende inntekter for Anders Duesund AS