Nordhordland Fisk AS har fått skikk på de røde tallene