Bandabutikken AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, ifølge regnskapet