Årsresultatet til Inpo AS i havn. Eieren tok ut millionutbytte.