RS Dekk AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, viser regnskapet