Bratt fall i inntektene til Jørgen Bertelsen Transport Norge AS. Sank med 29,8 prosent.