Bratt fall i inntektene til Romarheim Entreprenør AS. Sank med 36,8 prosent.