Konsertkameratane kjem til Fonnes

  • KLARE FOR FONNES: Gisle Børge Styve og Heine Totland opnar årets Fonnesdagar. FOTO: Privat.