Ein barnehage som er 10 år må sjølvsagt feirast skikkeleg

  • HEILE GJENGEN: Her er alle førskuleborna i gruppa som heiter Pluto-gjengen og går i Blåklokka barnehage på Holme. FOTO: Anne-Lise Nordpoll