Møtte dei tre bukkane bruse i skogen

  • POKUS: Denne gjengen og resten av avdeling Pokus slapp unna med å gå 1,5 time frå heimen til Bjørge, medan Hokus måtte gå dei to heile timane frå barnehagen. FOTO: Maria Fjellstad