Arbeidsgruppa bak Alversunddagane er Kjell Alver, Magne Legernes, Inge Alver og Helge Haugland (bildet), pluss Nils Medaas, Kåre Jordal og Mette Marei Træland. Foto: Gunn Berit Wiik

Skal skryta over bygda si ei heil veke til endes

Alversunddagane er tilbake. Det betyr at ein heile neste veke får servert alt bygda har å by på av historie, kultur og aktivitetar.