Fire deltakarar frå UKM Nordhordland til landsfestivalen