Kven som har sett trollpotensialet i desse grastuene og røtene er uvisst for Strilen, men Helge og Marit Fosse Sæthre tykte dei var så sjarmerande at dei også burde få merksemd blant Strilen sine lesarar.

PS: Også ved Morkenfjellet er trollaktige vesen observert. Har du sett troll? Send oss gjerne eit bilde til desk@strilen.no eller Facebook/Messenger. Men ver forsiktig, du veit aldri med troll! Husk to, eller kanskje ti, meters avstand.