Ivar Kaardal gjorde narr av lensmann og prest. No vert grava hans freda

Kjell Hauge, Norvald Halland og Gjertrud Fanebust frå bygdeboknemnda, saman med Kjell Håkon Pedersen, Reidun Kaardal Schott og Harald Risa som er oldebarn til bygdediktaren. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Grava på Lindås vert varig verna.

  • Anne-Lise Nordpoll

Bygdediktaren gjorde narr av lensmann og prest. Det var så populært at han framleis vert hugsa og heidra.

Les hele saken med abonnement