Ungdomslaget frykta for framtida – fekk inn 40.000 på éin dag