Inviterte til luciafeiring

  • TERNER: Lucia med terner og stjerneguttar i bakgrunnen. FOTO: Mona Bergsvik