Pianofestival for læring, inspirasjon og motivasjon

  • SKIKKELEG "TARANTELLA-KJENSLE": Etter stykket til David Nygård Fehn sa dommarane at framføringa var skikkeleg flott, og at han skapte rett kjensle. FOTO: Anja Fanebust