Har restaurert og tilrettelagt for aktivitet ved Kvernhusfossen