Gjev seg som fruktseljarar - no tek femte generasjon over