Lindås songlag 80 år: – Eg angrar på er at eg ikkje byrja tidlegare

  • GLAD GJENG: Lindås songlag er eit blanda kor med ein snittalder på omlag 55 år. Alle bilde: Anders Totland.