Korpsa imponerte under Hordablæsten

  • Austrheim skulekorps og Alversund skulemusikkorps har slått seg saman og opptrer som Austrheim og Alversund skulekorps. FOTO: Maria Hellem Johnson
    1/8