Skriv ærleg om seg sjølv og heimplassen på Radøy

Tormod Haugland sin nyaste roman, «Om livet på jorda», kom ut rett etter påske. Foto: Privat

Handlinga er knytt til ungdomstid og skulegang, og det å vekse opp som odelsgut på ein gard på Vestlandet.

  • Monica Skjelanger Reknes

– Eg vil gjerne få fram kva for ei tid denne karen veks opp i. Ei tid med store endringar. Mellom anna kom oljeraffineriet på Mongstad, og då ...

Les hele saken med abonnement