Bokslepp med felespeling og lått

  • FELA ETTER JOHAN GRIMSTAD: Det var god stemning då Hjalmar Tvedt spela til vals etter god gammal standard, på den flotte fela han hadde etter Johan Grimstad. FOTO: Mai Vabø