Tilbake til 80-talet med Seim Songkor

  • Dirigent Arild Rohde og regissør Ingrid Askvik ventar på å bli bedne opp til dans.