Hjelmås Mannskor: Frå parodi til ekte vare

  • «Berre ein mann», song koret i 2016 FOTO: Privat