– Me møter som oftast nokon på alle turane, seier Else Haugland.

Ho har nett runda hjørnet på den nye dagsturhytta saman med hunden «Tøffen Hot dog».

– Eg har hund sjølv, men han er igjen heime i dag, så då nytta eg heller sjansen til å låna han her og springa i førevegen, seier Else og ler.

Eit par minutt seinare rundar også Gro Marit Kvinge Tande og Ranveig Kvinge hyttehjørnet.

Ser lovande ut

Dei tre veninnene går ofte på tur saman. Turen til dagsturhytta ved Grøttneset på Kvingo er blitt ein av favoritturane.

– Me gjekk her lenge før dagsturhytta kom, men det er endå kjekkare å gå her no når stiane vert betre og me møter fleire folk, seier Else.

Enn så lenge må dei og andre turgåarar nøya seg med å kikka inn vindauga på den nye hytta.

Men dei tre liker det dei ser der inne.

Dei trur mange vil setja pris på å eta nista, prata, varma seg framfor vedomnen og nytta det flotte turbiblioteket på ein regnvêrsdag.

Her er stiane du kan følgje. Foto: Masfjorden kommune
Vedomn og benkar med utsikt. Slik ser dagsturhytta ut frå den vesle "hemsen" inne i hytta. Foto: Anne-Lise Nordpoll
Det store vindauget slepper naturen inn i hytta. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Planlegg opning i adventstida

– Den offisielle opninga har me. grunna koronapandemien, utsett til våren. Men 2. søndag i advent kl 12 opnar me hytta, slik at dei som vil kan ta hytta og området i nærare augesyn, seier Frank Kvinge.

Han er kulturleiar i Masfjorden kommune og gler seg til å opna.

Også han har registrert at trafikken på turstiane har auka mykje den siste tida.

– Det har alt vore fullt på parkeringsplassen fleire helger, så her må det vurderast utviding, seier Kvinge.

Det kjem turgåarar frå heile kommunen, frå nabokommunane, og frå stader lengre vekke.

Ein dag han gjekk inn til hytta, kom Kvinge i snakk med turgåarar som kunne fortelja at dei kom heilt frå Hardanger for å sjå på hytta.

– Eg vart redd for at dei vart skuffa då eg fortalde at hytta ikkje var ferdig enno, men det brydde dei seg ikkje om. Dei ville inn og sjå uansett, og sa at dei gjerne kom tilbake for ein ny tur etter at hytta var opna, seier Kvinge.

Han veit at det er mange som samlar på dagsturhytter, og har sett seg som mål å besøka alle hyttene som vert bygd.

Frank Kvinge er kulturleiar i Masfjorden kommune. Då Strilen var på besøk, skulle han setja opp turskilt. - Men den verkeleg store dugnadsjobben, er det bygdelaget som gjer, seier han. Foto: Anne-Lise Nordpoll
Ottar Myrtveit på landbrukskontoret kan meir enn å sitja på kontor. Her borer han feste til skilt på parkeringsplassen. Foto: Anne-Lise Nordpoll
Terrenget er flatt og fint. På stolpane midt på bildet skal det komma skilt som skal visa fleire ruter til hytta. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Eit nettverk av stiar

Masfjord-hytta kan nåast både til fots og med båt. Stiane og området utanfor dagsturhytta vert oppgradert av bygdelaget.

– Kommunen har hjelpt til, men det er bygdelaget som gjer den verkeleg store jobben her, seier Kvinge.

På det meste har det vore over 30 menneske i sving på dugnad i turløypene samtidig.

Førebels er det lettast å finna hytta dersom du parkerer på Bakken og følgjer traktorvegen frå parkeringsplassen fram til den kjem inn på ein sti. Frå stiskillet går du først på berg og deretter ned i furuskogen. Då er du framme etter omlag. 30 minutt.

Har du lyst på ein lengre tur, kan du velja ei 3–4 km lang rute som går i terrenget langs sjøen og kjem ut ved båthamna som er under bygging på Bakken.

I nær framtid skal tråkket som anleggsmaskina brukte inn til hyttetomta, opparbeidast til ein universelt utforma grusveg, slik at ein kan gå heilt fram til hytta med barnevogn eller rullestol.

Det komande året skal bygdelaget også etablera ei grusløype med lys frå fylkesvegen på Nord-Kvingo og ned til parkeringsplassen på Bakken.

Hytta, som har fått namnet Fjordblikk, ligg godt skjerma i furuskogen, men samtidig tett ved sjøen.

Bjørn Rune Kvinge har ansvaret for arbeidet med terrasse og utedo ved hytta. Foto: Anne-Lise Nordpoll
Badevika er rydda og klar til bruk. Inst i vika (ikkje synleg på bildet) er det også ilandstigningsplass for dei som kjem sjøvegen. Foto: Anne-Lise Nordpoll

Badevik og bålplassar

Sjølv på ein tysdag føremiddag er det ein dugnadsarbeidar i sving.

Bjørn Rune Kvinge er bygningsmann og ein stor ressurs i dugnadsarbeidet.

Han leier arbeidet med å byggja utedo og terrasseplatting rundt hytta. Terrassen skal lagast utan høgdeskilnadar, slik at alle kan bevega seg rundt og inni hytta.

Nede på sjølve Grøttneset, skal det lagast til bålplassar og dugnadsgjengen har rydda i fjøra, slik at det er lett å ta seg eit bad. Inst i vika er det ilandstigningsplass for dei som kjem sjøvegen.

God innsats i myra. Foto: Masfjorden kommune
På dei blautaste delane av stinettet har bygdelaget laga lange klopper. Her er litt av dugnadsgjengen som har vore i sving. Foto: Masfjorden kommune
På det meste har 40 personar stilt på dugnad samtidig. Dette bildet vart tatt på ein dugnad før koronarestriksjonane vart så strenge som dei er no. Foto: Masfjorden kommune

– Ei god investering

Alle kommunane i gamle Sogn og Fjordande har fått dagsturhytter, og no står kommunane i Hordaland for tur.

Masfjorden, Austrheim og Fedje, fekk sine hytter samtidig i haust, og til våren skal Alver få tre hytter.

Erfaringar frå bygder som har hatt dagsturhytter ei stund, viser at hyttene ikkje berre er godt for folkehelsa og turgleda, men også styrker det sosiale.

– Alle lag som arbeider mot felles mål vil oppleva styrka samhald. Det finst det mange gode døme på, seier Kvinge.

Dugnadsbaserte prosjekt som dette fører folk saman og aukar trivselen. Folk pratar saman og får nye idear til ting dei vil gjera i bygda si.

– I dette tilfellet ser me allereie før hytta er opna at dagsturhytta vil bli ein triveleg og viktig møteplass, der folk i alle aldrar frå ulike stader stoppar opp, pratar og har tid til å vera saman, seier Kvinge.

Dette kartet viser turstiane i området rundt hytta. Det heng på hytteveggen og skal også hengjast opp på turparkeringa. Foto: Anne-Lise Nordpoll