Dei sprekaste radværingane

  • Bildet viser to av dei tre vinnarane. Olav Steinar Namtvedt t.v. og Asbjørn Sture. Vinnaren på Grønfjellet, Helge Sæthre, var ikkje til stades då bildet vart tatt. FOTO: Steinar Haugland