Her har ein 400 meter veg løyst alle naboane sine problem

I denne vesle grenda er det ikkje storleiken på vegen det kjem an på, men nytteverdien.

– Då me byrja å snakka seriøst om det for nokre år sidan, såg me at dette var noko alle ville ha fordel av, seier Randi Helland og Hilde Kristin Helland.

Les hele saken med abonnement