David vinn det meste – no kan han hjelpe Manger til gull