Utekino på Sletta - iskaldt og kjempekjekt!

  • KJEM ATT: May-Britt Tjore Hermansen og sonen Sebastian (8) kjem gjerne att - sjølv om det vart kaldt. FOTO: Mai Vabø