Ragne, Ragnhild, Elias og Sveinung trivast godt i det nye huset. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Familien har bygd det første huset i nytt byggjefelt

Ragne ville flytte heim til Oslo, men Sveinung var ikkje til å rikke. No har dei bygd draumehuset, det første huset i Liarinden byggjefelt på Mjanger i Masfjorden. Det stod klart heilt i siste liten.