Dama med dei mange måsane: – Dei er ekstra svoltne i år

Måsemating skapar sterke frontar og stor debatt i nærmiljøet. Vi blei med ei dame som har mata måsar i fleire år.