Foto: Folk for fjella

Sjå for deg Masfjord-fjella med små stølar, grå berg, blanke vatn og grøne myrer.

Eller kanskje med snøkledde vidder om vinteren.

Og så ser du for deg 250 meter høge vindturbinar, gravemaskiner og vegar.