Anny Bastesen begynte i Meland kommune i 2008, og vart med vidare inn i Alver, der ho har vore kommunalsjef for teknisk drift og forvaltning. Foto: Monica Skjelanger Reknes

Anny ville bli gartnar, men enda med å planlegge langt meir enn eigen hage

Anny har brukt stort sett heile sitt yrkesaktive liv til å planlegge og utvikle kommunar. No ser ho fram til meir fritid, og fleire turar på fjellet.